Östra Göteborgs stadsdelsnämnd

Den kommunala verksamheten i Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning styrs av politiker som är utsedda av Göteborgs kommunfullmäktige. Stadsdelsnämnden består av elva ordinarie ledamöter och elva ersättare. Ledamöterna är proportionellt fördelade efter antalet röster som varje parti fick vid det senaste valet till kommunfullmäktige. Politikerna i nämnden är fritidspolitiker och har andra arbeten vid sidan av sitt nämnduppdrag.

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga. Du lämnar din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet, inom tre veckor från att du fått beslutet.