Vision Östra Göteborg

Filmen om Vision Östra Göteborg

Se filmen om Vision Östra Göteborg. Du kan också se filmen med textning, klicka på play så syns symbolen för textning, välj det språk du vill ha och tryck på knappen "på".

Vision Östra Göteborg - Med sikte på år 2021

Östra Göteborg är en stadsdel rik på människor, kultur och natur. Här finns skolor, bibliotek, kulturhus, småtorg och gårdar men också plats för kaféer, klubbar, unika oborstade miljöer, ideella krafter och kulturutövare. Vi satsar på de styrkor som finns för att vara en stadsdel med identitet och självkänsla. Här finns många öppna mötesplatser för gränsöverskridande möten. Detta perspektiv genomsyrar all verksamhet och planering. Liksom hållbarhetsperspektivet som är ständigt närvarande. Vi värnar om de vackra naturmiljöer som finns i stadsdelen.

Utbildning

I Östra Göteborg år 2021

 • är skolan en central mötesplats som samverkar med omvärlden.
 • är utomhuspedagogik ett naturligt inslag i undervisningen.
 • har skolan och pedagogerna en stark förankring i vetenskaplig forskning.
 • finns universitetsfilialer och universitetsutbildningar.

Arbete och näringsliv

I Östra Göteborg år 2021

 • finns det gott om arbetstillfällen.
 • finns goda möjligheter för, och stöd till, småföretagande.
 • använder kommunen alltid social hänsyn vid upphandling.
 • finns företagskluster vid våra stadsdelstorg och trafikstråk.
 • är Bergsjödalen ett industriområde fyllt av verksamheter och liv.
 • är Gamlestaden-Bellevue-Kviberg ett sammanhållet och livskraftigt verksamhetstråk.

Bostäder och stadsmiljö

I Östra Göteborg år 2021

 • finns ett blandat boende med nya unika boendetyper.
 • bor människor naturnära med möjlighet att odla.
 • är naturens mångfald och skönhet en tillgång för hälsa, livskvalitet och kultur.
 • går det spårvagnar mellan Komettorget och Bellevue via Utby.
 • finns en utbyggd och välfungerande kollektivtrafik.

Kultur och mötesplatser

I Östra Göteborg år 2021

 • finns många öppna mötesplatser.
 • är interkulturella möten en resurs för samhällsutvecklingen.
 • finns goda förutsättningar för generationsöverskridande möten.
 • är kulturen en stark källa till stolthet och samhörighet.

I Östra Göteborg finns naturnära bostäder som möter dagens och framtidens behov av ett blandat boende med trygghet och tillgänglighet. Här finns en utbyggd och välfungerande kollektivtrafik. Östra Göteborg är en stadsdel där människor trivs och utvecklas tillsammans!

Fakta om Vision Östra Göteborg

Stadsdelsnämnden fattade beslut om visionen på sitt sammanträde den 29 oktober 2013. Alla partier i stadsdelsnämnden har samarbetat för att formulera en vision som alla är överens om och som ska hålla över flera mandatperioder.

Varför tar visionen sikte på år 2021?

2021 är ett årtal som ligger tillräckligt långt bort i tiden för att tankarna ska bli banbrytande, men ändå inte orealistiskt långt borta. År 2021 fyller Göteborg dessutom 400 år och jubileumsåret är en inspirationskälla till att visa upp en nytänkande del av staden Göteborg.

Synpunkter och kontakt

Har du frågor, synpunkter eller idéer om Vision Östra Göteborg? Skicka ett e-post till ostragoteborg@ostra.goteborg.se.

Informationsmaterial om Vision Östra Göteborg

Här finns visionsdokumentet som en A4-sida:

Vision Östra Göteborg beslut 2013

Här finns en presentation om Vision Östra Göteborg:

Presentation Vision Östra Göteborg