Påverka som invånare - Östra Göteborg

Här kan du lämna synpunkter på kommunens service. Här kan du också lämna synpunkter och ställa frågor om webbplatsen goteborg.se.

Har du en idé till politikerna om hur vardagslivet i Göteborg kan bli bättre?

Östra Göteborgs kommunikation ska vara tillgänglig och tydlig. Genom sociala medier kan du som boende i Östra Göteborg enkelt nå stadsdelsförvaltningens verksamheter och få information om sådant du har nytta av i vardagen.

Du som bor inom Göteborgs kommun kan lämna förslag till stadsdelsnämnden och på så sätt vara med och påverka den politiska processen.

Östra Göteborgs lokala pensionärsråd är till för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer, nämnden och förvaltningen. Rådet har representanter från olika lokala pensionärsföreningar. De bevakar och startar diskussion kring viktiga frågor för äldre. Det kan vara till exempel service, kommunikationer, sjukvård, samhällsplanering och äldreomsorg. Rådet behandlar inte ärenden som avser enskilda personer.

Östra Göteborgs lokala råd för funktionshinderfrågor är till för samråd och ömsesidig information mellan intresseorganisationerna, nämnden och förvaltningen. Rådet har representanter från olika intresseorganisationer. De bevakar frågor som påverkar livssituationen för personer med funktionsnedsättning.

I Rådet för barn- och ungdomsfrågor kan du som är ung i stadsdelen vara med och påverka. Vi har också Östra Göteborgs ungdomsråd (ÖGU) som är den direkta länken mellan stadsdelens ungdomar och de politiker som styr här.

Läs om hur medborgarbudget i stadsdelen Östra Göteborg ska genomföras.

I Östra Göteborg pågår en satsning som kallas Låna en politiker. Den innebär att du som bor i stadsdelen har möjlighet att sitta ner och tala med en politiker som sitter i stadsdelsnämnden. Samtalet kan handla om vad som helst— det är du som sätter agendan. Observera- satsningen är pausad på grund av det rådandet läget.