Rådet för barn- och ungdomsfrågor i Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning

Östra Göteborgs ungdomsråd (ÖGU) är den direkta länken mellan stadsdelens ungdomar och de politiker som styr här.

Vill du vara med och påverka?

Då är ÖGU en bra plats för dig! Det består av 13–23-åringar från hela stadsdelen. Du kan delta som gäst på ett möte innan du bestämmer dig för att bli medlem. Ring handledaren, John-Gilbert Larsson, på telefon 070-764 17 13, eller skicka e-post till ungdomsrad@ostra.goteborg.se . Du kan också prata med personalen på någon av våra fritidsgårdar.

Kommande mötestider 2020

Torsdag 28 maj, klockan 17.30 på Bagarn’s öppna mötesplats i Medborgarhuset Gamlestaden

Torsdag 24 september, klockan 17.30 på Bergsjögården

Torsdag 26 november, klockan 17.30 på Ungdomens Hus, Radar 72

Kronometern

Du som är 9-20 år och bor eller är aktiv i Östra Göteborg kan söka pengar från Kronometern för att genomföra olika idéer eller projekt. Du kan söka när som helst på året. Det är ungdomarna i ÖGU som bestämmer om pengarna i Kronometern.

Ansökningsblankett finns att hämta på närmaste fritidsgård i Östra Göteborg, där kan du också få hjälp av personalen att fylla i ansökan.

Blanketten finns även att ladda ner här.

Här är reglerna för Kronometern:

  • Förslaget eller idén ska komma från en ungdom 9 till 20 år, som är bosatt eller verksam i Östra Göteborg.
  • Förslaget ska vara ägnat till ungdomar i samma målgrupp som ovan
  • Förslaget ska främja att ungdomar aktiveras eller påverkas att aktivera sig på sin fritid
  • Förslaget ska helst genomföras i Östra Göteborg, men kan i samverkan med andra parter också genomföras någon annanstans. Det ska då vara tydligt på vilket sätt ungdomar i Östra Göteborg kan vara eller bli delaktiga i förslaget. Ansökan för exempelvis arrangemang i någon annan stadsdel bör inte rutinmässigt godkännas. Det ska finnas en klar koppling till Östra Göteborg
  • Förslaget ska vara fritt från alkohol och droger
  • Förslaget ska inte strida mot Göteborgs Stads policy om en jämlik stad, eller andra lagar och förordningar som gäller barn och unga
  • Förslaget får inte vara kränkande eller uteslutande till sin natur
  • Om förslaget innebär att mat ska processas och sedan bjudas på eller säljas i våra verksamheter så ska den ansvarige ledaren arbeta med ett intäktskrav tillsammans med förslagsställaren
  • Om förslaget innebär resor för förströelse, så kallade nöjesresor, så finns inget intäktskrav, men ansvarig ledare ska uppmuntra till att förslaget medfinansieras av förslagsställaren på något sätt (t ex egen insats, arbete på mötesplats, lotteri)

Radarpotten

Är du mellan 15 och 21 år kan du söka pengar från Radarpotten. Kontakta personalen på Radar72 för mer information eller gå in på goteborg.se/radar72. Du kan också ringa John-Gilbert Larsson på 070-764 17 13.