Medborgarbudget för Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning

Vill du vara med och bestämma hur 400 000 kronor ska användas för att öka möjligheterna till möten mellan människor i Östra Göteborg? Här kan du läsa om hur genomförandet av medborgarbudget i Östra Göteborg går till.

Vad är en medborgarbudget?

Politikerna i Östra Göteborg har bestämt att en medborgarbudget ska genomföras. En medborgarbudget är en summa pengar som du som bor eller verkar i Östra Göteborg får möjlighet att vara med och bestämma över. Tanken är att pengarna ska användas till något som många boende i Östra Göteborg kan ha glädje av.

Tema: möten mellan människor

När människor möts händer det någonting. Ett möte kan ge mycket och oftast är det möten mellan människor som annars inte träffas som ger mest. Därför vill vi ha dina idéer eller förslag till hur vi kan mötas på nya sätt. Det kan till exempel handla om aktiviteter som får personer från olika generationer eller med olika intressen och kulturell bakgrund att mötas. Det kan också handla om möten mellan invånare som bor i olika områden i stadsdelen.

Inlämningen av förslag är avslutad

Fram till den 10 september har du som bor och verkar i Östra Göteborg haft möjlighet att lämna förslag i förslagslådor stadsdelens bibliotek eller skicka in dem via e-post.

Samtliga förslag

Här kan du läsa en sammanställning av alla förslag som har kommit in, via förslagslåda, e-post eller som diskuterades på en workshop på Kortedala Forum i september.
Inkomna förslag till medborgarbudget i Östra Göteborg.

Vad blir nästa steg?

Nu ska stadsdelsförvaltningen granska samtliga inkomna förslag. De förslag som är i linje med reglerna för medborgarbudget och möjliga att genomföra går vidare till röstning.

Hur utses det vinnande förslaget?

De förslag som går vidare till röstning kommer att bedömas av en jury. Om du vill vara med i juryn kan du skicka in en intresseanmälan. Det enda kravet är att du ska bo i Östra Göteborg. Juryn kommer att sättas ihop så att det blir en blandning av personer i olika åldrar och så att hela stadsdelen är representerad. Därför behöver du uppge din ålder och din adress.

Skicka din intresseanmälan till att vara med i juryn via e-post till:
medborgarbudget@ostra.goteborg.se

Du kommer att få besked om du fått en plats i juryn eller inte.

Flera förslag kan vinna

Om det kommer in flera förslag som liknar varandra kan de slås ihop till ett och därmed ha större chans att vinna. Om ditt förslag inte kostar så mycket att genomföra kan det därför vinna tillsammans med andra liknande förslag. Det kan också bli så att flera förslag som inte kostar så mycket kan vinna var och en för sig.

Vad händer med de förslag som inte vinner?

Alla förslag är värdefulla och kan hjälpa oss att bli bättre. Förslag som inte kan genomföras inom ramen för medborgarbudgeten tas om hand av förvaltningen och kommer att sammanställas som synpunkter. I de fall förslaget rör någon annan förvaltning, till exempel Park- och natur eller Idrott- och förening, skickar vi det vidare till dem.

Regler för medborgarbudget i Östra Göteborg:

Förslaget ska:

  • kunna kopplas till temat Möte mellan människor.
  • rikta sig till stadsdelens invånare.
  • vara möjligt för stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg att genomföra.
  • genomföras under 2019.
  • rymmas inom budget.

Nedan finns information på flera språk:

Information om medborgarbudget på arabiska
Information om medborgarbudget på BKS
Information om medborgarbudget på engelska
Information om medborgarbudget på finska
Information om medborgarbudget på persiska
Information om medborgarbudget på somaliska
Information om medborgarbudget på sorani