Låna en politiker

I Östra Göteborg pågår en satsning som kallas Låna en politiker. Den innebär att du som bor i stadsdelen har möjlighet att sitta ner och tala med en politiker som sitter i stadsdelsnämnden. Samtalet kan handla om vad som helst— det är du som sätter agendan.

Vem kan låna en politiker?

Alla som bor och verkar i Östra Göteborg är välkomna att låna en politiker.

Vad kan jag prata om?

Det kan vara vad som helst. Kanske har du tankar om hur Östra Göteborg kan utvecklas och förslag på saker som kan göras annorlunda. Eller så har du frågor du vill ha svar på. Eller om du helt enkelt bara vill prata lite och lära känna en politiker.

När och var kan jag låna en politiker?

Under 2020 är planen att politikerträffarna ska arrangeras vid fem tillfällen, tre gånger på våren och två på hösten.

Det ska vara lätt för dig att ta dig till en politikerträff och därför anordnas de på olika platser runtom i stadsdelen. De flesta gånger är träffarna på något av stadsdelens tre bibliotek.

Hur får jag reda på när det är?

Alla lånetillfällen utannonseras cirka en månad innan på Östra Göteborg webbsida och på stadsdelens Facebooksida. Andra kanaler är annonsering i lokalpressen och affischering.

Hur bokar jag?

Du kan ringa eller skicka e-post för att förboka ett samtal. På så sätt är du säker på att du får en plats och det kan vara extra bra om du vill träffa en särskild politiker. Det går också fint att bara komma till lokalen och boka på plats. Du kan boka via telefon eller e-post.

Telefon: 031-365 30 11
E-post: lanapolitiker@ostra.goteborg.se

Vid vissa tillfällen finns också möjlighet att komma till en fysisk lokal (oftast ett av biblioteken) och boka där. Om du har behov av tolk, berätta det för oss när du bokar.

Hur går det till?

Du och den politiker du bokat sitter ner vid ett bord och samtalar i enskildhet, över en kopp kaffe eller te om du önskar det. I lokalen finns fler personer och andra samtal kan pågå under samma tid. Om du vill ta med dig en vän går det självklart bra. Samtalstiden är vanligtvis 20 minuter.