Funktionshinderrådet i Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning

Östra Göteborgs lokala råd för funktionshinderfrågor är till för samråd och ömsesidig information mellan intresseorganisationerna, nämnden och förvaltningen. Rådet har representanter från olika intresseorganisationer. De bevakar frågor som påverkar livssituationen för personer med funktionsnedsättning.

Rådet behandlar inte ärenden som avser enskild person.

Ledamöter i Östra Göteborgs råd för funktionshinderfrågor

Lejla Selman (DHR)
Amra Huskic (DHR)
Catharina Ahlquist (SRF)
Mohammed Abdelrazek (SRF)
Christina-Fridén-Svahn (FUB)

Från stadsdelsnämnden

Ewa Jablonska (L)
Willy Kiela (S)
Abdelmajid Berzouami (D)
Stina Sewén (FI)

Kontaktuppgifter till politikerna i stadsdelsnämnden

Sekreterare

Ann-Charlotte Gustavsson
E-post: ann-charlotte.gustavsson@ostra.goteborg.se

Protokoll från funktionshinderrådet

Nedan kan du läsa de senaste protokollen från funktionshindersrådets sammanträden.

2018

6 december 2018

7 juni 2018

12 april 2018

15 mars 2018

25 januari 2018