Organisation och ledning i Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning

Stadsdelsförvaltningen genomför det som politikerna i stadsdelsnämnden beslutar. Östra Göteborg är den stadsdelsförvaltning som bildades när Bergsjön och Kortedala gick samman den 1 januari 2011. Stadsdelsdirektör är Gitte Caous.

Sammanlagt har stadsdelsförvaltningen Östra Göteborg cirka 1 800 personer anställda inom äldreomsorg, hemsjukvård, funktionshinder, socialkontor, ungdomsverksamhet, fritidsverksamhet och administrativa stödfunktioner (ekonomi, personalfrågor, IT, utveckling, kansli och kommunikation).

Förvaltningen har tre stora verksamhetssektorer: Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, Samhälle och kultur och Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård.

Kontaktuppgifter till ledningen

I förvaltningsledningen sitter även områdeschefer.

Förvaltningsledningen


Stadsdelsdirektör

Gitte Caous
Telefon: 031-365 40 10
E-post: gitte.caous@ostra.goteborg.se


Nämndsekreterare

Annika Funkqvist
Telefon: 031-365 30 24
E-post: annika.funkqvist@ostra.goteborg.se


Sektorschef Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder

Ing-Marie Larsson
Telefon: 031-365 33 52
E-post: ing-marie.larsson@ostra.goteborg.se


Sektorschef Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård

Inger Börmark
Telefon: 031- 365 38 60
E-post: inger.bormark@ostra.goteborg.seSektorschef Samhälle och kultur (tf)

Tomas Dunér
Telefon: 031- 365 51 65
E-post: tomas.duner@orgryteharlanda.goteborg.seEkonomichef

Fredrik Johansson
Telefon: 031-365 40 19
E-post: fredrik.johansson@ostra.goteborg.se


HR-chef

Susanna Vilcek
Telefon: 031-365 40 05
E-post: susanna.vilcek@ostra.goteborg.se


Stabs- och kommunikationschef

Malin Ankarhem
Telefon: 031-365 47 51
E-post: malin.ankarhem@ostra.goteborg.se


Förvaltningscontroller

Lamija Sabanovic
Telefon: 031-365 35 87
E-post: lamija.sabanovic@ostra.goteborg.se

Sektor Individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Sektorschef Individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Ing-Marie Larsson
Telefon: 031-365 33 52
E-post: ing-marie.larsson@ostra.goteborg.se

Verksamhetsutvecklare Individ och familjeomsorg samt funktionshinder

Sofi Tillberg
Telefon: 031-365 34 79
E-post: sofi.tillberg@ostra.goteborg.se

Områdeschef Boende, daglig verksamhet och personligt stöd

Gunnel Karolén
Telefon: 031-365 38 72
E-post: gunnel.karolen@ostra.goteborg.se

Områdeschef Bistånd och service

Susanne Engemoen
Telefon: 031-365 34 85
E-post: susanne.engemoen@ostra.goteborg.se

Områdeschef Stöd och försörjning

Bjarne Öhman
Telefon: 031-365 38 53
E-post: bjarne.ohman@ostra.goteborg.se

Sektor Samhälle och Kultur

Tf sektorschef

Tomas Dunér
Telefon: 031- 365 51 65
E-post: tomas.duner@orgryteharlanda.goteborg.se

Verksamhetsutvecklare

Cecilia Kjellgren
Telefon: 072-539 63 37
E-post: cecilia.kjellgren@ostra.goteborg.se


Sektor Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård

Sektorschef Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård

Inger Börmark
Telefon: 031-365 38 60
E-post: inger.bormark@ostra.goteborg.se

Verksamhetsutvecklare

Karin Manhem
Telefon: 031-365 36 10
E-post: karin.manhem@ostra.goteborg.se

Områdeschef Hälso- och sjukvård

Kristina Söderlund
Telefon: 031-365 38 66
E-post: kristina.soderlund@ostra.goteborg.se

Områdeschef hemtjänst och korttid

Marie Skoglund
Telefon: 031-365 38 64
E-post: marie.skoglund@ostra.goteborg.se

Områdeschef bistånd, kvalitet och äldreboende

Ulrica Reibring
Telefon: 031-365 38 65
E-post: ulrica.reibring@ostra.goteborg.se