Samhälle och miljö i Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning

I Östra Göteborg arbetar vi mycket med miljö- och hälsofrågor. Andra viktiga områden är trygghet, jämställdhet, mångfald och stadsutveckling.

Folkhälsoarbete

Folkhälsoarbetet i Göteborgs Stad handlar om att skapa jämlika förutsättningar för ett gott liv till alla. Folkhälsoarbetet i stadsdelsförvaltningen bygger mycket på samarbete inom staden och med externa organisationer. Vill du veta mer om folkhälsoarbetet i Östra Göteborg så kontakta gärna:

Caroline Forssbaeck
Telefon: 031-365 38 46
E-post: caroline.forssbaeck@ostra.goteborg.se


Hälsoteket

Hälsoteket vänder sig till dig som bor i Östra Göteborg och vill förbättra din hälsa. Hälsoteket erbjuder kostnadsfri träning, rådgivning, föreläsningar och kurser om hälsa. Alla aktiviteter är kostnadsfria och för det mesta krävs ingen anmälan innan.

Besök Hälsoteket i Östra Göteborg på webben.

Miljöarbete

Miljöarbete är en naturlig del inom alla förvaltningens verksamheter. Vi arbetar aktivt för att följa våra miljöledningssystem och för att leva upp till målen inom miljöområdet. En annan del är att arbeta för en hållbar utveckling i stadsdelen med fokus på goda och livskraftiga miljöer.

Vill du veta mer om miljöarbetet i Östra Göteborg? Kontakta gärna:

Hanna Sand Lindskog
Telefon: 031-365 30 64
E-post: hanna.sand.lindskog@ostra.goteborg.se

Återvinning och miljöstationer

Här hittar du länkar till närmaste återvinningsstation, återvinningscentral och miljöstation.

Hitta återvinningscentral
Hitta återvinningsstation
Hitta miljöstation

Stadsutveckling

Förvaltningen arbetar också med övergripande samhällsutvecklingsfrågor som till exempel fysisk planering, infrastrukturfrågor och näringslivsutveckling.

Vill du veta mer om arbetet med stadsutveckling i Östra Göteborg? Kontakta gärna:
Ann-Charlotte Gustafsson
Telefon: 031-365 41 17
E-post: ann-charlotte.gustafsson@ostra.goteborg.se

I Östra Göteborg pågår utveckling och förnyelse inom många områden. Här kan du titta och hålla dig uppdaterad kring markanvisningar, detaljplaner och byggprojekt i Göteborg.

Trygghetsarbete

Trygg i Östra Göteborg är ett samarbete mellan stadsdelsförvaltning, polis, räddningstjänst, näringsliv och föreningar i Östra Göteborg. Målet med samarbetet är ökad trygghet, minskad brottslighet och större förtroende hos invånarna i stadsdelen.

Läs mer om Trygg i Östra Göteborg

EU-projekt

I stadsdelen pågår ett flertal projekt som är finansierade med EU-medel. Finansieringen ger oss möjlighet att utveckla våra verksamheter. På så sätt kan vi bidra till en hållbar utveckling i stadsdelen och i övriga staden.

Ett exempel på ett pågående projekt som stöttas av EU:s socialfond är Uppkopplad i Östra Göteborg.

Vill du veta mer om EU-projekt i Östra Göteborg? Kontakta gärna:
Inger Jayakoddy
Telefon: 031-365 30 91
E-post: inger.jayakoddy@ostra.goteborg.se

Mer om EU-projekt i Göteborgs Stad