Befolkning och geografi i Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning

Östra Göteborg består av områdena Bergsjön, Gamlestaden, Kortedala, Kviberg och Utby. Stadsdelen har ett centralt läge med goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. I stadsdelen finns allt från Gamlestadens industrihistoriska bebyggelse till Bergsjöns kuperade och vackra landskap. Befolkningsmässigt skiljer sig områdena åt, men de förenas i det rika föreningslivet och den kulturella mångfalden.

En stadsdel med växande befolkning

Kännetecknande för stadsdelen är en större andel invånare födda utomlands. Medelinkomst, andel personer med inkomst och utbildningsnivå är lägre än Göteborgssnittet.

Stadsdelen har närmare 50 000 invånare. Enligt befolkningsprognoserna kommer stadsdelen att växa med nästan 4 000 personer de närmaste åren. Östra Göteborg har en något högre andel barn än genomsnittet för staden. Antal yngre pensionärer förväntas öka medan antalet äldre pensionärer förväntas minska.

Mer statistik om stadsdelens befolkning hittar du på Göteborgsbladet, följ denna länken.

Områdenas karaktär och historik

De områden som ingår i Östra Göteborg har alla sin speciella karaktär och sin unika historia.

Bergsjön

Bergsjön förr

Bergsjön har fått sitt namn efter de berg och den sjö som bildades när inlandsisen drog sig tillbaka. Redan på stenåldern bodde det människor här. Stenåldersgraven vid Siriusgatan, bronsåldersröset vid Bergsjön och ekstocken på Gärdsmosseskolan är minnen från forna dagar. Man har dessutom funnit lerkärlsbitar från stenåldern i en grotta vid Stjärnbildsgatan.

Under 1600-talet började skogarna försvinna eftersom ett växande Göteborg behövde mycket virke. Vid slutet av 1700-talet var skogarna helt borta. Den nuvarande granskogen i Bergsjön planterades omkring 1910.

I slutet av 1800 och början på 1900-talet byggdes några enklare boställen i Bergsjön. Det var enkla stugor, ofta med endast ett rum, öppen spis och stampat jordgolv. Dykärr vid Rymdtorget, Spakens vid Björnväktarens gata och Gröna Vrån vid Galileis gata är några av dessa ställen. Gärdsås egnahemsområde började att byggas på 1920-talet och får väl betraktas som den första modernare bebyggelsen i Bergsjön. Kommunikationerna och servicen var dålig, men de låga tomtpriserna gjorde att området ändå blev attraktivt, särskilt bland arbetarna på fabrikerna i Gamlestaden. De enkla boställena försvann när byggandet av dagens Bergsjön kom igång. Ett ställe fanns dock kvar och var bebott fram till 1990. Det var Gåselyckan vid södra delen av Bergsjövallen som byggdes 1916.

Bergsjön idag

Dagens Bergsjön började byggas på 1960-talet och planerades som ett mycket modernt område. Alla gator och kvarter fick namn med rymdtema och biltrafiken separerades från bostadskvarteren. Här finns mestadels hyreslägenheter, men även bostadsrätter, radhus och villor.

I Bergsjön finns också en skogssjö med klippstränder som heter Bergsjön. Här kan du både bada och fiska. På sommaren finns det simskola.
Fiskekort gäller i sjön och det köper du på Bergsjöns medborgarkontor, Rymdtorget 8.

Karta och vägbeskrivning till Bergsjöbadet

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Bergsjöns historia är välkommen till medborgarkontoret på Rymdtorget 8. Där hittar du bland annat pärmen "Känn ditt Bergsjön" med bilder och text om områdets historia. Pärmen finns till försäljning.

På medborgarkontoret kan du också låna eller köpa böckerna "Upptäck Nordost" av Stadsmuseet och "Bergsjön inifrån" som är skriven av boende i Bergsjön.

Gamlestaden

Gamlestaden var platsen för Göteborgs föregångare, den medeltida internationella handelsmetropolen Nya Lödöse. Om detta vittnar en minnessten vid Gamlestadstorg.

Under 2013 pågick här Västsveriges största arkeologiska utgrävning. På webbplatsen Nya Lödöse under Gamlestaden finns information om utgrävningarna, historisk bakgrund och skolmaterial.

En stenlabyrint på Storeberg bakom Nylöseskolan visar att trakten var bebodd redan på stenåldern. Det moderna Gamlestaden har vuxit upp kring industrialismens vagga i Göteborg, vilket de monumentala industribyggnaderna, SKF och Gamlestadens fabriker, påminner om. Gamlestadens medeltidsinspirerande stadsplan, landshövdingehusen och de många arbetsplatserna i närområdet gör att stadsdelen idag framstår som en levande, internationell småstad med gott om restauranger, affärer och annan service.

Kviberg

Kvibergs kaserner uppfördes 1895 och ligger mellan Gamlestaden och Utby. Till och med 1994 huserade Lv6 på regementsområdet. Idag finns det många andra verksamheter där och Kviberg håller på att utvecklas till ett av Sveriges främsta och mest variationsrika område för idrott, hälsa och kultur. Webbplatsen Kvibergs Park ger information om aktiviteter, lokaler och framtidsplaner.

I Kvibergs kantin, det vill säga den gamla matsalen, finns det numera en restaurang. Granne med Kvibergs kantin är idrottsmuseet som drivs av stiftelsen Idrottsmusei vänner.

Kortedala

Kortedala är ett av de största bostadsområden som planerades och uppfördes i ett sammanhang under 1950-talet i Sverige. Varje grannskap utmärker sig på ett eller annat sätt: här finns höga punkthus, lägre hyreshus och villor.

På 1950-talet var det många som bytte trångboddhet i andra områden mot Kortedalas moderna lägenheter med elspis, varmvatten och tvättstuga. ”Hus i park” var ett begrepp för tidens bostadsbyggande och allt skulle vara anpassat för barn. I Kortedala finns det fyra lokala torg med butiker, alla i 50-talsstil.

Utby

Utbys moderna historia började när AB Utbynäs Villastad och direktören Anders Mattsson köpte Utbynäs gård 1905. Villastaden växte sakta upp i västra delen av Utby. Det omfattande självbyggeriet av småhus startade under 1920-talet och fortsatte fram till början av sextiotalet.

Mitt i stadsdelen ligger Fjällbo Park, ett område som förändrats från att vara en sluten institution till att bli en resurs för hela stadsdelen. Nu finns flerfamiljshus och olika servicefunktioner.

I området finns det ett antal småbutiker som står för utbudet av dagligvaror i området.