Om stadsdelen - Östra Göteborg

Ta reda på vilken stadsdelsförvaltning en gata eller en adress tillhör.

Östra Göteborg består av områdena Bergsjön, Gamlestaden, Kortedala, Kviberg och Utby. Stadsdelen har ett centralt läge med goda kommunikationer och närhet till Göteborgs centrum. I stadsdelen finns allt från Gamlestadens industrihistoriska bebyggelse till Bergsjöns kuperade och vackra landskap. Befolkningsmässigt skiljer sig områdena åt, men de förenas i det rika föreningslivet och den kulturella mångfalden.

I Östra Göteborg arbetar vi mycket med miljö- och hälsofrågor. Andra viktiga områden är trygghet, jämställdhet, mångfald och stadsutveckling.