Kontaktuppgifter till Östra Göteborgs stadsdelsförvaltning

Kontaktuppgifter

Foto: Annika Bergstrand
Telefon
031-365 00 00 (Göteborgs Stads kontaktcenter)
Fax
031-365 30 07
Besöksadress
Förstamajgatan 2a
Postadress
Box 47 107
402 58 Göteborg
Tillgänglighetsinformation

Nämndsekreterare

Telefon
031-365 30 24

Medborgarkontor

Diarium

Telefon
031-365 30 12

Öppettider

mån-fre 8-16.30

Hitta hit