Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnds utskott

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda har ett utskott: individutskottet. Individutskottet behandlar främst ärenden inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

Detta är individutskottet

Individutskottet behandlar frågor om privatpersoner. Besluten i utskottet innehåller känslig information om människor och kan exempelvis handla om placering på behandlingshem av barn och ungdomar, missbrukare i behov av stöd eller boende med särskild service för personer med funktionshinder.

Utskottet besvarar också frågor från tillsynsmyndigheter, till exempel IVO (Inspektionen för vård och omsorg). Det sker när någon vänt sig till en tillsynsmyndighet och klagat över något i vår verksamhet.

Ledamöter

Tobias Björk (M), ordförande
Johanna Eliasson (V), vice ordförande
Roy-Lennart Winqvist (L)
Ulf Carlsson (MP)
Thore Backlund (S)

Ersättare

Kerstin Brunnström (S)
Anna Hedberg (D)

Kontaktuppgifter till ledamöterna i Örgryte-Härlandas stadsdelsnämnd