Mötestider i Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd

Stadsdelsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten och alla är välkomna. Mötet är vanligtvis på Kulturhuset Kåken, Stora salen, Kålltorpsgatan 2 och börjar kl 17. I början av mötet är det "allmänhetens frågestund" där du är välkommen att framföra synpunkter som rör stadsdelen.

Nämnden startar med allmänhetens frågestund, och direkt efter det börjar beslutssammanträdet. Då kan du närvara men har inte yttranderätt.

Vad som kommer tas upp på kommande nämndsammanträdet kan du läsa ungefär sju dagar innan sammanträdet. De formella handlingarna hittar du under Handlingar & protokoll.

Datum för nämndens möten

Du kan se datumen för nämndens möten 2020 i kalendariet.

Här hittar du politikerna i nämnden.