Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd

Här hittar du politikerna i Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd

I Göteborgs Stad finns tio stadsdelsnämnder, varav Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd är en.

Stadsdelsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten och alla är välkomna. Mötet är vanligtvis på Kulturhuset Kåken, Stora salen, Kålltorpsgatan 2 och börjar kl 17. I början av mötet är det "allmänhetens frågestund" där du är välkommen att framföra synpunkter som rör stadsdelen.

Stadsdelsnämnden Örgryte-Härlanda har ett utskott: individutskottet. Individutskottet behandlar främst ärenden inom individ- och familjeomsorg samt funktionshinder.

Här kan du söka efter Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnds handlingar och protokoll.

Politikerna i kommunfullmäktige och stadsdelsnämnd beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska arbeta med under året och hur pengarna ska fördelas.

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga. Du lämnar din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet, inom tre veckor från att du fått beslutet.