Påverka som invånare - Örgryte-Härlanda

Här kan du lämna synpunkter på kommunens service. Här kan du också lämna synpunkter och ställa frågor om webbplatsen goteborg.se.

Har du en idé till politikerna om hur vardagslivet i Göteborg kan bli bättre?

Du som pensionär i Örgryte-Härlanda kan påverka förändringar och utveckling i stadsdelen, via pensionärsrådet. Pensionärsrådet är till för samråd och utbyte av information mellan företrädare för olika pensionärsorganisationer och stadsdelsnämnden i Örgryte-Härlanda.

Funktionshinderrådet främjar samtal och kunskap om levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Rådet är till för samråd och ömsesidig information mellan intresseorganisationerna inom området funktionshinder, och Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd.

Föreningsrådet finns till för att stärka stadsdelens föreningsliv. I rådet ingår representanter från föreningar, politiker från stadsdelsnämnden och tjänstepersoner från stadsdelsförvaltningen.

Ungdomsrådet arbetar aktivt med att förmedla ungdomars åsikter till stadsdelens politiker och tjänstepersoner. Du som är mellan 12-26 år och bor i stadsdelen Örgryte-Härlanda har möjlighet att delta i ungdomsrådet. Du kan även vända dig till rådet för frågor eller idéer på hur vi skulle kunna förändra till det bättre för ungdomar i Örgryte-Härlanda.

Det finns flera verksamheter i Örgryte-Härlanda som använder sociala medier för att kommunicera med dig som invånare. Här hittar du var vi finns på bland annat Facebook, Instagram och Twitter.

Stadsdelsnämndens sammanträden är öppna för allmänheten och alla är välkomna. Mötet är vanligtvis på Kulturhuset Kåken, Stora salen, Kålltorpsgatan 2 och börjar kl 17. I början av mötet är det "allmänhetens frågestund" där du är välkommen att framföra synpunkter som rör stadsdelen.