Ungdomsrådet i Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

Ungdomsrådet arbetar aktivt med att förmedla ungdomars åsikter till stadsdelens politiker och tjänstepersoner. Du som är mellan 12-26 år och bor i stadsdelen Örgryte-Härlanda har möjlighet att delta i ungdomsrådet. Du kan även vända dig till rådet för frågor eller idéer på hur vi skulle kunna förändra till det bättre för ungdomar i Örgryte-Härlanda.

Sök bidrag till arrangemang

Vill du anordna en aktivitet, projekt, eller något annat som gynnar ungdomar i Örgryte-Härlanda? Då kan du söka pengar från ungdomsrådet, till exempel till en fotbollsturnering, bokklubb, teatergrupp, skrivarcirkel eller något annat.

För att ansöka om bidrag måste aktiviteten uppfylla följande kriterier:

  • Aktiviteten ska planeras och genomföras av unga, för unga i Örgryte-Härlanda.
  • Aktiviteten ska vara drog- och alkoholfri.
  • Aktiviteten ska främja jämställdhet och likabehandling.
  • Verksamheten får inte vara vinstdrivande.
  • Du får inte betala ut några löner till de som jobbar med aktiviteten.
  • Köper du saker i form av utrustning och annat till aktiviteten, ska du ge det du köpt till ungdomsrådet efteråt, för utlåning vid andra arrangemang.

Om din ansökan blir godkänd och du får bidrag från ungdomsrådet så utser vi en kontaktperson från Kålltorps fritidsgård, som stöttar dig med genomförandet av arrangemanget om det behövs.

Så här ansöker du

Skriv ut och fyll i ansökningsblanketten, och lämna sedan in den eller posta den till Kålltorps fritidsgård

Ungdomsrådets mötestider

Ungdomsrådet träffas en gång i månaden på Kålltorps fritidsgård.

Vill du vara med i ungdomsrådet?

Kontakta Susanne Thorsson, telefon 070-785 16 17, e-post: susanne.thorsson@orgryteharlanda.goteborg.se

Representanter från stadsdelsnämnden

Tobias Björk (M)

Magnus Hagström (V)