Funktionshinderrådet i Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

Funktionshinderrådet främjar samtal och kunskap om levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Rådet är till för samråd och ömsesidig information mellan intresseorganisationerna inom området funktionshinder, och Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd.

Vad är funktionshinderrådet?

Rådet för funktionshinderfrågor ska bidra till ökad kunskap om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning. Samtalen mellan stadsdelsnämnden och intressenter leder till ökad delaktighet och inflytande utifrån kommunala och nationella handikappolitiska mål. I nämndärenden som särskilt berör personer med funktionsnedsättning informeras rådet, vilket får möjlighet att lämna synpunkter innan beslut fattas.

Representanter

Stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda

Elinor Bylund, chef för sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
Telefon: 031-365 63 02
E-post: elinor.bylund@orgryteharlanda.goteborg.se

Anna-Lena Grahn, sekreterare
Telefon: 031-365 64 46
E-post: anna-lena.grahn@orgryteharlanda.goteborg.se

Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd

Gudrun Tiberg (Fi)
Telefon: 073-527 25 90
E-post: gudrun.tiberg@orgryteharlanda.goteborg.se

Andreas Nilsson (M)
Telefon: 073-684 26 57
E-post: andreas.nilsson@orgryteharlanda.goteborg.se

David Tedenstedt (S)
E-post: david.tedenstedt@politiker.goteborg.se

Protokoll

Protokoll funktionshinderrådet 2018-10-24

Protokoll funktionshinderrådet 2018-09-19

Protokoll funktionshinderrådet 2018-05-23

Protokoll funktionshinderrådet 2018-04-18

Protokoll funktionshinderrådet 2018-03-14

Protokoll funktionshinderrådet 2018-01-29