Funktionshinderrådet i Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

Funktionshinderrådet främjar samtal och kunskap om levnadsvillkor för personer med funktionsnedsättning. Rådet är till för samråd och ömsesidig information mellan intresseorganisationerna inom området funktionshinder, och Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd.

Vad gör funktionshinderrådet?

Örgryte-Härlandas råd för funktionshinderfrågor är ett forum för ökad kunskap om levnadsvillkoren för personer med funktionsnedsättning.

Syftet är att öka delaktighet och inflytande utifrån kommunala och nationella handikappolitiska mål. När nämnden ska fatta beslut om ett ärende som särskilt berör personer med funktionsnedsättning får rådet möjlighet att lämna synpunkter på eventuellt beslut och ärende.

Vilka representerar rådet?

I Örgryte-Härlandas funktionshinderråd deltar intresseorganisationer, representanter från stadsdelsnämnden samt tjänstepersoner från förvaltningen.

Deltagare

Stadsdelsförvaltningen Örgryte-Härlanda

Christina Kostet, områdeschef boende och personlig service
E-post: christina.kostet@orgryteharlanda.goteborg.se
Telefon: 031-365 52 34

Anna-Lena Grahn, sekreterare
Telefon: 031-365 64 46
E-post: anna-lena.grahn@orgryteharlanda.goteborg.se

Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd

David Skansholm (L)
E-post: david.skansholm@politiker.goteborg.se

Anna Sofia Alexandersson (MP)
E-post: annasofia.alexandersson@politiker.goteborg.se

Kerstin Brunnström (S)
E-post: kerstin.brunnström@poliker.goteborg.se
​Telefon: 0725-36 06 07

Kristina Carlsson (D)
E-post: kristina.carlsson@politiker.goteborg.se

DHR Göteborgsavdelning

Cecilia Solberg
E-post: ceciliasolberg@hotmail.com

Carmen de los Angeles
E-post: Carmendelosangeles50@gmail.com

Funktionsrätt /Reumatikerdistriktet i Göteborg (RiG

Ansa Tammerland
E-post: ansa.bucht@hotmail.com

Funktionsrätt / Synskadades riksförbund Göteborg (SRF)

Arne Elkjaer
E-post: arne.elkjaer@comhem.se

FUB

Ulla Berndtsson
E-post: berndtsson.u@tele2.se

Johan Hedenström
E-post: johan.hedenstrom@goteborg.fub.se

Protokoll

Protokoll från november 2019

Protokoll från oktober 2019

Protokoll från september 2019

Protokoll från 19 augusti 2019

Protokoll från 12 juni 2019

Protokoll från 22 maj 2019

Protokoll från 17 april 2019

Protokoll från 20 mars 2019

Om du önskar se tidigare protokoll, kontakta stadsdelskontoret.