Föreningsrådet i Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

Föreningsrådet finns till för att stärka stadsdelens föreningsliv. I rådet ingår representanter från föreningar, politiker från stadsdelsnämnden och tjänstepersoner från stadsdelsförvaltningen.

Vad gör föreningsrådet?

Föreningsrådet i Örgryte-Härlanda arbetar för att stärka stadsdelens föreningsliv, genom ökad samverkan mellan föreningar och kommun. Föreningsrådet lyfter även föreningsfrågor till stadsdelsnämnden samt andra beslutande organ i Göteborgs Stad.

Tillsammans med föreningar och kommunala förvaltningar arrangerar föreningsrådet flera aktiviteter i stadsdelen, till exempel valborgsfirande vid Härlanda tjärn, sommarläger och jul i gemenskap. Rådet delar även årligen ut stipendium till unga ledare samt föreningsledare.

Vilka representeras?

I föreningsrådet deltar representanter från föreningslivet i Örgryte-Härlanda, politiker i stadsdelsnämnden samt tjänstepersoner i stadsdelsförvaltningen, bland annat föreningskonsulenten i stadsdelen.

Lokala föreningslivet

Alla föreningar som verkar i stadsdelen representeras i föreningsrådet, bland annat idrottsföreningar, scoutföreningar, handikappföreningar, nykterhetsrörelsen, pensionärsföreningar, odlarföreningar, stadsdelsföreningar och frivilligcentraler. Alla deltar dock inte i rådet utan representeras av representanter från föreningslivet. Dessa representanter representerar inte bara specifikt sin egen förening, utan för det lokala föreningslivets talan.

Föreningsrådet vill främja en mångfald av inriktningar hos representanterna och uppmuntrar fler till att bli aktiva och delta i rådet. Är du eller din förening intresserad av att vara med i föreningsrådet? Hör av er till stadsdelens föreningskonsulent.

Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd

Susanne Grandin Biörnerud (M)
E-post: susanne.grandin.biornerud@orgryteharlanda.goteborg.se

Ulf Carlsson (MP)
​E-post: ulf.carlsson@politiker.goteborg.se

Thore Backlund (S)
E-post: thore.backlund@orgryteharlanda.goteborg.se

Michael Gustafsson (D)
​E-post: michel.gustafsson@politiker.goteborg.se

Stadsdelsförvaltningen

Niklas Sjöström, föreningskonsulent.
Telefon: 031-365 52 50
E-post: foreningsliv@orgryteharlanda.goteborg.se