Organisation och ledning i Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning har cirka 2 200 anställda. De flesta arbetar inom de tre sektorer som finns i förvaltningen: äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, och samhälle och kultur. Inom stadsdelsförvaltningen finns också en stab, en ekonomiavdelning, en HR-avdelning och en kommunikationsavdelning.

I Örgryte-Härlandas förvaltningsledning ingår stadsdelsdirektör, sektorschefer, områdeschefer, chefer för HR, ekonomi, stab och kommunikation, samt förvaltningscontroller.

Stadsdelsdirektör


Annika Ljungh
T.f stadsdelsdirektör
Telefon: 031-365 62 65
E-post: annika.ljungh@orgryteharlanda.goteborg.se

Sektor äldreomsorg samt hälso- och sjukvård

Område hemtjänst

Marie Nyström
Områdeschef hemtjänst
Telefon: 031-365 63 88
E-post: marie.nystrom@orgryteharlanda.goteborg.s

Område hälso- och sjukvård

Allex Wennblom
Områdeschef hälso- och sjukvård
Telefon: 031-365 54 53
E-post: allex.wennblom@orgryteharlanda.goteborg.se

Område äldreboende

Marie Nyström
Områdeschef äldreboende
Telefon: 031-365 63 88
E-post: marie.nystrom@orgryteharlanda.goteborg.s

Myndighet äldreomsorg

Karolina Savik
Enhetschef myndighet äldreomsorg
Telefon: 031-365 64 31
E-post: karolina.savik@orgryteharlanda.goteborg.se

Hälsofrämjande och förebyggande

Sara Carlsson
Enhetschef, hälsofrämjande och förebyggande
Telefon: 031-365 54 98
E-post: sara.carlsson@orgryteharlanda.goteborg.se

Sektor individ- och familjeomsorg samt funktionshinder

Område arbetsmarknad och sysselsättning

Rose-Marie Karlsson
Områdeschef arbetsmarknad och sysselsättning
Telefon: 031-365 61 97
E-post: rose-marie.karlsson@orgryteharlanda.goteborg.se

Område bistånd och service

Karen Alvstad
Områdeschef bistånd och service
Telefon: 073-662 33 53
E-post: karen.alvstad@orgryteharlanda.goteborg.se

Område boende och personligt stöd

Christina Kostet
Områdeschef boende och personligt stöd
Telefon: 031-365 52 34
E-post: christina.kostet@orgryteharlanda.goteborg.se

Sektor samhälle och kultur

Tomas Dunér
Sektorschef samhälle och kultur
Telefon: 031-365 51 65
E-post: tomas.duner@orgryteharlanda.goteborg.se

HR

Eva Emanuelsson
T.f HR-chef
Telefon: 031-365 69 68
E-post: eva.emanuelsson@orgryteharlanda.goteborg.se

Ekonomi

Per-Olof Frick
T.f ekonomichef
Telefon: 031-365 69 71
E-post: per-olof.frick@orgryteharlanda.goteborg.se

Kansli

Karin Enochson
Kanslichef
Telefon: 031-365 50 09
E-post:
karin.enochson@orgryteharlanda.goteborg.se

Kommunikation

Linnea Haraldsson
Kommunikatör
Telefon: 031-365 64 79
E-post: linnea.haraldsson@orgryteharlanda.goteborg.se

Suzanne Dahlin
Kommunikatör
Telefon: 031-365 60 04
E-post: suzanne.dahlin@orgryteharlanda.goteborg.se

Förvaltningscontroller

Inge Olofsson
Telefon: 031-365 64 44
E-post: inge.olofsson@orgryteharlanda.goteborg.se

Organisationsskiss