Foto: Jessica Ohliw

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

På uppdrag av Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd erbjuder stadsdelsförvaltningen stöd och service inom flera områden till stadsdelens drygt 59 000 invånare. I förvaltningen arbetar cirka 2 200 medarbetare.

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning har cirka 2 200 anställda. De flesta arbetar inom de tre sektorer som finns i förvaltningen: äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, och samhälle och kultur. Inom stadsdelsförvaltningen finns också en stab, en ekonomiavdelning, en HR-avdelning och en kommunikationsavdelning.

Dataskyddsförordningen (DSF) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag. Örgryte-Härlandas stadsdelsnämnd har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande lagstiftning.

Aktuellt

  • Välkommen till stadsdelsnämndens sammanträde den 26 mars

    Publicerad 20 mars 2019
    Under sammanträdet kommer bland annat representanter från ungdomsrådet att presentera Ungdomsrådets årsrapport. Politikerna kommer också att yttra sig om Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 219-2013 samt fatta beslut om en ny bostad med särskild service (BmSS) på Munkebäcksgatan. Årsrapporterna för bostäder för personer med funktionsnedsättning samt äldreboendesamordningen kommer också att tas upp på mötet.
  • Vårens program för anhörigstöd i Örgryte Härlanda

    Publicerad 11 januari 2019
    För dig som stödjer, hjälper eller vårdar en närstående finns flera olika grupper och aktiviteter för att hämta kunskap och hitta ro eller gemenskap. Här kan du se vårens program för anhörigstöd.