Foto: Jessica Ohliw

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning

På uppdrag av Örgryte-Härlanda stadsdelsnämnd erbjuder stadsdelsförvaltningen stöd och service inom flera områden till stadsdelens drygt 59 000 invånare. I förvaltningen arbetar cirka 2 200 medarbetare.

Örgryte-Härlanda stadsdelsförvaltning har cirka 2 200 anställda. De flesta arbetar inom de tre sektorer som finns i förvaltningen: äldreomsorg samt hälso- och sjukvård, individ- och familjeomsorg samt funktionshinder, och samhälle och kultur. Inom stadsdelsförvaltningen finns också en stab, en ekonomiavdelning, en HR-avdelning och en kommunikationsavdelning.

Dataskyddsförordningen (DSF) är till för att förhindra att din personliga integritet kränks genom behandling av personuppgifter. Dina personuppgifter får bara behandlas om du har godkänt det eller om det finns stöd i dataskyddsförordningen eller annan lag. Örgryte-Härlandas stadsdelsnämnd har ansvaret för att dina personuppgifter behandlas säkert och i enlighet med gällande lagstiftning.

Aktuellt

 • Angående hemtjänsten i Göteborgs Stad

  Publicerad 17 februari 2020
  Arbetsmiljön inom hemtjänsten uppmärksammas på olika sätt i media, av fackförbund och av Arbetsmiljöverket. Här finns några frågor och svar.
 • Frågor och svar om rutin nödbistånd

  Publicerad 12 februari 2020
  Här är frågor och svar om rutinen nödbistånd boende. I maj 2019 började stadsdelsförvaltningarna och social resursförvaltning att arbeta på samma sätt när det gäller insatsen nödbistånd.
 • Sammanfattning från nämndsammanträde i Örgryte-Härlanda

  Publicerad 6 februari 2020
  Under onsdagens nämndsammanträde låg fokus på att avsluta uppföljningen för 2019 samt planera förvaltningens aktiviteter och strategier för 2020. Förutom årsredovisning och verksamhetsplan tog politikerna även del av förvaltningens yttrande till IVO:s tillsyn under 2019.
 • Resultat brukarenkät IFO-FH 2019: Nöjdare brukare i Örgryte-Härlanda

  Publicerad 5 februari 2020
  I höstas svarade 186 brukare/klienter inom socialtjänstens myndighetsutövning på 2019 års brukarenkät. Resultatet från undersökningen är en viktig indikator på vad aktuella verksamheter gör bra och vad verksamheterna behöver arbeta med. Såhär svarade brukarna på förra årets brukarundersökning inom myndighetsutövande i sektor IFO-FH.
 • Kålltorpsskolans och Parkskolans elever vinner 2019 års matsvinnstävling

  Publicerad 3 februari 2020
  Sedan 2013 har de kommunala skolorna i Örgryte-Härlanda årligen tävlat om vilken skola som slänger minst mat. Nu är 2019 års vinnande skola korad, nämligen Kålltorpsskolans kök, som serverar både elever på Kålltorpsskolan samt Parksskolan. Vad var det då som gjorde Kålltorpsskolan till årets matsvinnsvinnare? Vi frågar Helen, köksmästare på Kålltorpsskolan!
 • Anhörigstöd i Örgryte-Härlanda våren 2020

  Publicerad 17 december 2019
  Anhörigstöd vänder sig till dig som stödjer en person inom familjen, släkten eller vänkretsen som inte klarar vardagen på egen hand. Den du stödjer kan ha en långvarig sjukdom, funktionsnedsättning, psykisk ohälsa eller ha beroende. Även om du som anhörig gärna hjälper din närstående och kanske ser det som en självklarhet, kan du också behöva stöd för egen del.