Norra Hisingens stadsdelsnämnds uppdrag

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen består av elva ledamöter och elva ersättare. De är fritidspolitiker, vilket innebär att de sköter de politiska uppdragen vid sidan av sitt arbete.
Stadsdelsnämnden är utsedd av kommunfullmäktige.

Stadsdelsnämnden Norra Hisingen beslutar i frågor som rör bibliotek, individ- och familjeomsorg, fritidsverksamhet samt social omsorg för funktionshindrade och äldre. Nämnden ska medverka i samhällsplaneringen och tillsammans med organisationer, föreningar och enskilda främja goda miljöer i stadsdelen.

Stadsdelsnämnden sammanträder en gång i månaden och fattar beslut om de verksamheter som nämnden ansvarar för. En vecka före mötet skickar förvaltningen ut en föredragningslista som tar upp vilka frågor som ska behandlas på det aktuella sammanträdet. För att ta del av handlingar till sammanträdet kan du söka i Handlingar och protokoll

Politiker i nämnden