Mötestider i Norra Hisingens stadsdelsnämnd

Nämndens möten 2020

Alla nämndmöten är öppna för allmänheten.

Tid: Tisdagar kl. 14-17.
Plats: (om inget annat anges)
Selma Lagerlöfs Center, Selma sal
Selma Lagerlöfs torg 2

2 januari
4 februari
25 februari
24 mars
21 april
26 maj
17 juni (obs en onsdag)
25 augusti
22 september
27 oktober
24 november
15 december

Synpunkter

Har du synpunkter kan du kontakta nämndens ledamöter och ersättare per telefon eller e-post.
Kontaktuppgifter till nämndens ledamöter

Sök och prenumerera på nämndhandlingar

Du kan söka och prenumerera på nämndens protokoll och andra handlingar. Om du prenumererar på nämndhandlingar via e-post får du direkt veta vilka frågor som tas upp på nämndens möten.
Handlingar och protokoll