Budget och årsrapport för Norra Hisingens stadsdelsnämnd

Budget

Politikerna i kommunfullmäktige och stadsdelsnämnden beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året och hur pengarna ska fördelas. 

Budget 2020 Norra Hisingen

Årsrapport

Budgeten följs upp i årsrapporten. I den beskrivs bland annat hur det har gått ekonomiskt, men även hur förvaltningen har arbetat för att nå målen i budgeten och hur långt man har nått i det arbetet.

Årsrapport 2019 Norra Hisingen