Budget och årsrapport för Norra Hisingens stadsdelsnämnd

Politikerna i kommunfullmäktige och stadsdelsnämnden beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. I budgeten står vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året och hur pengarna ska fördelas.

Nedan hittar du budgeten för 2015.

Årsrapport

Budgeten följs upp i årsrapporten. I den beskrivs bland annat hur det har gått ekonomiskt, men även hur förvaltningen har arbetat för att nå målen i budgeten och hur långt man har nått i det arbetet.

Nedan hittar du Budget för 2016 och årsrapporten för 2014. I början av mars 2016 kommer du att hitta Årsrapporten för 2015.