Norra Hisingens stadsdelsnämnd

Här hittar du politikerna i Norra Hisingens stadsdelsnämnd

Här kan du söka efter Norra Hisingens stadsdelsnämnds handlingar och protokoll.

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga. Du lämnar din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet, inom tre veckor från att du fått beslutet.