Ungdomsrådet i Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Norra Hisingens ungdomsråd är för dig som vill få större möjligheter att påverka din vardag, verklighet och framtid. Kom med frågor eller idéer på hur det kan bli bättre för ungdomar i Norra Hisingen. Det kan till exempel handla om din fritid, utemiljö, skola och trygghet.

Som medlem i ungdomsrådet kan du förmedla dina frågor och åsikter till stadsdelens politiker och tjänstemän.
Ungdomsrådet vänder sig till dig mellan 13-19 år. Vi brukar träffas kvällstid varannan vecka på olika ställen i stadsdelen.

Vill du komma i kontakt med oss, eller vara med i rådet?

Hör av dig till Antony Peiris
Ring eller sms:a 072-213 76 23
Mejla ungdomsradet@norrahisingen.goteborg.se