Pensionärsrådet i Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Norra Hisingens lokala pensionärsråd är till för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer, nämnden och förvaltningen. Rådet har representanter från olika lokala pensionärsföreningar. De bevakar och startar diskussion kring viktiga frågor för äldre. Det kan vara till exempel service, kommunikationer, sjukvård, samhällsplanering och äldreomsorg.

De olika pensionärsorganisationerna

PRO - Pensionärernas Riksorganisation
SKPF - Svenska Kommunalpensionärernas förbund
SPF - Sveriges Pensionärsförbund
Göteborgs Finska Pensionärsförening

Protokoll från pensionärsrådet

Protokoll Pensionärsrådet 2018-10-25

Protokoll Pensionärsrådet 2018-09-20

Protokoll Pensionärsrådet 2018-08-16

Protokoll Pensionärsrådet 2018-06-14

Protokoll Pensionärsrådet 2018-04-19

Protokoll Pensionärsrådet 2018-03-15

Protokoll Pensionärsrådet 2018-01-18
Bilaga - Utvärdering Pensionärsrådet

Protokoll Pensionärsrådet 2017-11-30

Protokoll Pensionärsrådet 2017-10-19

Protokoll Pensionärsrådet 2017-09-14

Protokoll Pensionärsrådet 2017-08-17

Protokoll Pensionärsrådet 2017-06-15

Protokoll Pensionärsrådet 2017-04-20

Protokoll Pensionärsrådet 2017-03-16

Ledamöter i pensionärsrådet

Ordinarie ledamöter


Ordförande
Kerstin Backström (PRO)
Tel: 0730-52 59 16
E-post: kerstin.backstrom33@gmail.com

Vice Ordförande
Ingalill Alsterlind (SKPF)
Tel: 031-58 17 24 , 031-92 58 80
E-post: ingalillalsterlind9@gmail.com

Solvig Sjöholm (PRO)
Tel: 031-57 46 45
E-post: solvig.sjoholm@gmail.com

Elna Gummesson (SPF)
Tel: 031-55 43 85
E-post: elnag38@telia.com

Liisa Sabell (Göteborgs Finska Pensionärsförening)
Tel: 031-388 07 34, 0707-56 47 96
E-post: liisa.sabell@hotmail.com

Ersättare

Britt-Marie Törngren (PRO)
Tel: 031-51 58 90. 0707-31 14 87
britt-marie.torngren@telia.com

Birgit Andersson (SKPF)
Tel: 031-577977, 0703-55 20 69
E-post: birgitandersson42@gmail.com

Bengt-Göran Magnusson (SPF)
Tel: 031-44 74 10 , 0708-46 24 20
E-post: magnussonbengtgoran@gmail.com

Ritva Kaihlamäki (Göteborgs Finska Pensionärsförening)
Tel:031-55 06 91, mobil 076-217 12 80
E-post. ritvak@yahoo.se

Ulla Johansson (PRO)
Tel: 031-702 03 21, 0704-47 16 20
E-post: ullaj3@gmail.com

Sekreterare

Stadsdelsförvaltningen
Jan Carlsson
Tel: 031-366 91 39
E-post: jan.carlsson@norrahisingen.goteborg.se

Politiker

Hasse Andréasson (MP)
Dragana Tordorvic (S)
Mikael Wallgren (V)
Catharina Perlenius (M)
Olle Johnsson (L)

Kontaktuppgifter till politikerna