Pensionärsrådet i Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Norra Hisingens lokala pensionärsråd är till för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer, nämnden och förvaltningen. Rådet har representanter från olika lokala pensionärsföreningar. De bevakar och startar diskussion kring viktiga frågor för äldre. Det kan vara till exempel service, kommunikationer, sjukvård, samhällsplanering och äldreomsorg.

Protokoll från pensionärsrådet

Protokoll Pensionärsrådet 2019-10-10

Protokoll Pensionärsrådet 2019-09-12

Protokoll Pensionärsrådet 2019-06-13

Protokoll Pensionärsrådet 2019-04-25

Protokoll Pensionärsrådet 2019-03-14

Protokoll pensionärsrådet 2019-01-31

Utvärdering Pensionärsrådet 2018

Protokoll pensionärsrådet 2018-12-06

Protokoll Pensionärsrådet 2018-10-25

Protokoll Pensionärsrådet 2018-09-20

Protokoll Pensionärsrådet 2018-08-16

Protokoll Pensionärsrådet 2018-06-14

Protokoll Pensionärsrådet 2018-04-19

Protokoll Pensionärsrådet 2018-03-15

Protokoll Pensionärsrådet 2018-01-18
Bilaga - Utvärdering Pensionärsrådet

Protokoll Pensionärsrådet 2017-11-30

Protokoll Pensionärsrådet 2017-10-19

Protokoll Pensionärsrådet 2017-09-14

Protokoll Pensionärsrådet 2017-08-17

Protokoll Pensionärsrådet 2017-06-15

Protokoll Pensionärsrådet 2017-04-20

Protokoll Pensionärsrådet 2017-03-16


De olika pensionärsorganisationerna

PRO - Pensionärernas Riksorganisation
SKPF - Svenska Kommunalpensionärernas förbund
SPF - Seniorerna
Göteborgs Finska Pensionärsförening

Ledamöter i pensionärsrådet

Ordförande


Ingalill Alsterlind (SKPF)
Tel: 031-58 17 24 , 031-92 58 80
E-post: ingalillalsterlind9@gmail.com

Vice Ordförande


Britt-Marie Törngren (PRO)
Tel: 031-51 58 90. 0707-31 14 87
E-post: britt-marie.torngren@telia.com


​Ordinarie ledamöter


Liisa Sabell (Göteborgs Finska Pensionärsförening)
Tel: 031-388 07 34, 0707-56 47 96
E-post: liisa.sabell@hotmail.com


Ulla Johansson (PRO)
Tel: 031-702 03 21, 0704-47 16 20
E-post: ullaj3@gmail.com


Bengt-Göran Magnusson (SPF)
Tel: 031-44 74 10 , 0708-46 24 20
E-post: magnussonbengtgoran@gmail.com


Birgit Andersson (SKPF)
Tel: 031-577977, 0703-55 20 69
E-post: birgitandersson42@gmail.com


Ritva Kaihlamäki (Göteborgs Finska Pensionärsförening)
Tel:031-55 06 91, mobil 076-217 12 80
E-post. ritvak@yahoo.se

Britt Ardstedt (PRO)
Tel: 0731-422511
E-post: brittardstedt@hotmail.com

Evy Björkman
Tel:0705-185211
E-post: evy.bjorkman44@gmail.com

Inger Augustsson
Tel:0708-733380
E-post:

Politiker

Ann-Marie Merta (L)
Jens Adamik (L)
Marie Brynolfsson (V)
Peter Svanberg (D)
Dragana Todorovic (S)

Kontaktuppgifter till politikerna