Funktionshinderrådet i Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Funktionshinderrådet fungerar som samråd och kanal för informationsutbyte i frågor som rör människor med funktionsnedsättning.

Rådet är en remissinstans till stadsdelsnämnden och kan lägga fram förslag om lokala insatser till människor med funktionsnedsättning. Dessutom sprider rådet information om olika verksamheter och samlar in synpunkter och erfarenheter från Norrahisingsbor med funktionsnedsättning.

Funktionshinderrådet består av representanter för funktionsnedsättningsföreningarna i Göteborg och representanter från stadsdelsnämnden.


Ordförande
Ann-Marie Merta, telefon: 0731-59 06 00

Sekreterare
Torbjörn Fransson, telefon: 031-366 80 70

Protokoll från Funktionshinderrådet

2019

Protokoll Funktionshinderrådet 2019-05-14

Protokoll Funktionshinderrådet 2019-03-12

Protokoll Funktionshinderrådet 2019-01-29

2018

Protokoll Funktionshinderrådet 2018-12-04

Protokoll Funktionshinderrådet 2018-11-06

Protokoll Funktionshinderrådet 2018-09-11

Protokoll Funktionshinderrådet 2018-05-08

Protokoll Funktionshinderrådet 2018-03-13

Protokoll Funktionshinderrådet 2018-01-30

2017

Protokoll Funktionshinderrådet 2017-12-05

Protokoll Funktionshinderrådet 2017-11-07

Protokoll Funktionshinderrådet 2017-09-12

Protokoll Funktionshinderråd 2017-05-16

Protokoll Funktionshinderråd 2017-03-14

Protokoll Funktionshinderråd 2017-01-31

2016

Protokoll Funktionshinderråd 2016-12-06

Protokoll Funktionshinderråd 2016-11-01

Protokoll Funktionshinderråd 2016-09-06

Protokoll Funktionshinderråd 2016-05-24

Protokoll Funktionshinderråd 2016-04-05

Protokoll Funktionshinderråd 2016-02-09

2015

Protokoll Funktionshinderråd 2015-09-08

Protokoll Funktionshinderråd 2015-05-19

Protokoll Funktionshinderråd 2015-04-07

Protokoll Funktionshinderråd 2015-02-17

Val av politisk representation i funktionshinderrådet 2015-2018

2014

Protokoll Funktionshinderråd 2014-12-09

Protokoll Funktionshinderråd 2014-09-16

Protokoll Funktionshinderråd 2014-06-16

Protokoll Funktionshinderråd 2014-04-08

Protokoll Funktionshinderråd 2014-02-04

2013

Protokoll Funktionshinderråd 2013-09-24

Protokoll Funktionshinderråd 2013-06-04

Protokoll Funktionshinderråd 2013-04-23

Protokoll Funktionshinderråd 2013-02-05