Förslag från medborgare i Norra Hisingen

Du som bor inom Göteborgs kommun kan lämna förslag till stadsdelsnämnden och på så sätt vara med och påverka den politiska processen.

Vem kan lämna förslag?

Den som är folkbokförd i kommunen har rätt att lämna förslag, även barn och ungdomar. Förslag kan dock bara lämnas av enskild person. Föreningar, råd eller andra grupperingar kan inte lämna förslag.

Förslagen ska gälla stadsdelens verksamhet

Förslag från medborgare ska omfatta verksamheter inom SDN Norra Hisingens ansvarsområde. Förslag som berör andra nämnders verksamheter i staden överlämnas till behörig nämnd och förslagsställaren får information vart förslaget skickats.

Möjlighet att träffa politikerna och argumentera

Ditt förslag registreras som inkommen handling och lämnas till politikerna om det rör nämndens ansvarsområde. Förslag måste innehålla uppgift om ditt namn och adress, för att behandlas av stadsdelsnämnden. Du får bekräftelse på att förvaltningen tagit emot förslaget och besked om vid vilket sammanträde det ska behandlas. Då kan du själv närvara och argumentera för ditt förslag. Efter att nämnden tagit beslut får du besked om hur förslaget har bedömts.

Välkommen med ditt förslag

Du kan skicka ditt förslag med e-post eller som vanligt brev.

E-post: norrahisingen@norrahisingen.goteborg.se
Postadress: SDF Norra Hisingen, Box 4053, 422 04 Hisings-Backa

När du skickar ditt förslag godkänner du att ditt namn och det du skriver registreras och blir en offentlig handling som behandlas på stadsdelsnämndens sammanträde. 

Synpunkter 

Har du frågor, vill klaga eller ge beröm? Då vill vi gärna ta del av dina upplevelser och tankar. Dina synpunkter är värdefulla och hjälper oss att förbättra vår service. Du kan fylla i en blankett direkt här på webbplatsen och skicka den elektroniskt. 

Lämna synpunkter