Påverka som invånare - Norra Hisingen

Här kan du lämna synpunkter på kommunens service. Här kan du också lämna synpunkter och ställa frågor om webbplatsen goteborg.se.

Har du en idé till politikerna om hur vardagslivet i Göteborg kan bli bättre?

Norra Hisingens lokala pensionärsråd är till för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer, nämnden och förvaltningen. Rådet har representanter från olika lokala pensionärsföreningar. De bevakar och startar diskussion kring viktiga frågor för äldre. Det kan vara till exempel service, kommunikationer, sjukvård, samhällsplanering och äldreomsorg.

Funktionshinderrådet fungerar som samråd och kanal för informationsutbyte i frågor som rör människor med funktionsnedsättning.

Norra Hisingens ungdomsråd är för dig som vill få större möjligheter att påverka din vardag, verklighet och framtid. Kom med frågor eller idéer på hur det kan bli bättre för ungdomar i Norra Hisingen. Det kan till exempel handla om din fritid, utemiljö, skola och trygghet.

Du som bor inom Göteborgs kommun kan lämna förslag till stadsdelsnämnden och på så sätt vara med och påverka den politiska processen.

Du kan även möta Norra Hisingens verksamheter i sociala medier. Här kan du bland annat få information om aktuella händelser och ställa frågor om saker du vill veta mer om.