Organisation och ledning i Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen har cirka 2370 anställda och är organiserad i tre sektorer samt olika stödfunktioner. 

Förvaltningsorganisationen:

Sektorer

  • Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
  • Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
  • Samhälle och kultur

Stödfunktioner

  • Human Resources-avdelning (HR, personalfrågor)
  • Ekonomiavdelning
  • Stabenhet
  • Kommunikations- och digitaliseringsenhet
  • Måltid- och fastighetsservice

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen består av sektorscheferna, cheferna för stödfunktionerna och leds av stadsdelsdirektören.
Under varje sektorschef hittar du även kontaktuppgifter till områdeschefer.


Stadsdelsdirektör
Camilla Blomqvist
Telefon:  031-366 94 01
E-post: camilla.blomqvist@norrahisingen.goteborg.se
 


Sektorschef Samhälle och Kultur
Anna Lifjorden
Telefon: 031-366 94 04
E-post: anna.lifjorden@norrahisingen.goteborg.se
 


Sektorschef Individ- och familjeomsorg/Funktionshinder
Helena Lundberg
Telefon: 031-366 89 30
E-post: helena.lundberg@norrahisingen.goteborg.se

               Områdeschefer

               - Stöd och sysselsättning
                 Tarja Mattila, 031-366 83 62
                 tarja.mattila@norrahisingen.goteborg.se

              - Bistånd och service
                Alexis Ljungkvist, 031-366 83 61
                 alexis.ljungkvist@norrahisingen.goteborg.se

               - Bistånd FH, Personligt stöd
                Elisabeth Sjöberg, 031-366 98 10
                 elisabeth.sjoberg@norrahisingen.goteborg.se

               -BmSS — Bostad med särskild service
                Susanne Albinsson, 031-366 83 77
                susanne.albinsson@norrahisingen.goteborg.seSektorschef Äldreomsorg/Hälso- och sjukvård
Margareta Larsson
Telefon: 031-366 91 11
E-post: margareta.larsson@norrahisingen.goteborg.se

              
                 Områdeschefer

               - Ordinärt boende/förebyggande
                 Margareta Larsson, 031-366 91 11
                  margareta.larsson@norrahisingen.goteborg.se

                 Eva Midbjer Hammarström, 031-366 91 10             
                 eva.hammarstrom@norrahisingen.goteborg.se

              - Enhetschef med områdesansvar, administration.
                Gisela Augustsson, 031-366 80 10
                 gisela.augustsson@norrahisingen.goteborg.se

              - Enhetschef med områdesansvar för myndighet äldreomsorg.
                Helena Nyman, 031-366 91 36
                helena.nyman@norrahisingen.goteborg.se
 


Tf ekonomichef
Helena Lundberg
Telefon: 031-366 89 30
E-post: helena.lundberg@norrahisingen.goteborg.se


Kommunikationschef
enheten Kommunikation och digitalisering

Sofie Kerstell
Telefon: 031 366 90 32
E-post: sofie.kerstell@norrahisingen.goteborg.se

 


HR-chef
Pierre Dikanda 
Telefon: 031-366 94 20
E-post: pierre.dikanda@norrahisingen.goteborg.se

 

Områdeschef
Måltid- och fastighetsservice
Heléne Gustafsson, 031-366 91 35
helene.gustafsson@norrahisingen.goteborg.se