Organisation och ledning i Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen har cirka 2370 anställda och är organiserad i tre sektorer samt olika stödfunktioner.

Förvaltningsorganisationen:

Sektorer

  • Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
  • Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder
  • Samhälle och kultur

Stödfunktioner

  • Human Resources-avdelning (HR, personalfrågor)
  • Ekonomiavdelning
  • Stabenhet
  • Kommunikations- och digitaliseringsenhet
  • Måltid- och fastighetsservice

Förvaltningsledningen

Förvaltningsledningen består av sektorscheferna, cheferna för stödfunktionerna och leds av stadsdelsdirektören.
Under varje sektorschef hittar du även kontaktuppgifter till områdeschefer.Stadsdelsdirektör
Camilla Blomqvist
Telefon: 031-366 94 01
E-post: camilla.blomqvist@norrahisingen.goteborg.se


Sektorschef Samhälle och Kultur
Anna Lifjorden
Telefon: 031-366 94 04
E-post: anna.lifjorden@norrahisingen.goteborg.se


Sektorschef Individ- och familjeomsorg/Funktionshinder
Vakant
Telefon:
E-post:

Områdeschefer

- Stöd och sysselsättning
Tarja Mattila, 031-366 83 62
tarja.mattila@norrahisingen.goteborg.se

- Bistånd och service
Alexis Ljungkvist, 031-366 83 61
alexis.ljungkvist@norrahisingen.goteborg.se

- Boende/personligt stöd
Elisabeth Sjöberg, 031-366 98 10
elisabeth.sjoberg@norrahisingen.goteborg.seSektorschef Äldreomsorg/Hälso- och sjukvård
Sandra Hultén Johansson
Telefon: 031-366 82 16
E-post: sandra.hulten.johansson@norrahisingen.goteborg.se

Områdeschefer

- Ordinärt boende/förebyggande
Margareta Larsson, 031-366 83 70
margareta.larsson@norrahisingen.goteborg.se

- Särskilt boende
Elinore Lissledal, 031-366 91 10
elinore.lissledal@norrahisingen.goteborg.se

- Tf. Myndighetsutövning/Hälso- och sjukvård
Gisela Augustsson, 031-366 80 10
gisela.augustsson@norrahisingen.goteborg.se


Ekonomichef
Anette Östergaard
Telefon: 031-365 00 00
E-post: anette.ostergaard@norrahisingen.goteborg.se


Kommunikationschef
enheten Kommunikation och digitalisering

Sofie Kerstell
Telefon: 031 366 90 32
E-post: sofie.kerstell@norrahisingen.goteborg.se


HR-chef
Pierre Dikanda
Telefon: 031-366 94 20
E-post: pierre.dikanda@norrahisingen.goteborg.se


Stabschef, Förvaltningscontroller
Helena Lundberg
Telefon: 031-366 89 30
E-post: helena.lundberg@norrahisingen.goteborg.se

Områdeschef

- Måltid- och fastighetsservice
Heléne Gustafsson, 031-366 91 35
helene.gustafsson@norrahisingen.goteborg.se