Samhälle och miljö i Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Miljö

Miljöarbete är en viktig del inom förvaltningens verksamheter. Vi arbetar aktivt för att leva upp till målen inom miljöområdet och för en hållbar utveckling i stadsdelen. Arbetet grundar sig i ett antal styrande dokument inom staden; Göteborgs tolv miljömål
Göteborgs Stad Miljöprogram
Klimatstrategiskt Program för Göteborgs Stad
Kemikalieplan för Göteborgs Stad
Åtgärdsplan mot buller
GreenhackGBG.- GreenhackGBG är Göteborgs Stads satsning för dig som vill få ett grönare, hälsosammare och rikare liv. Inspireras av nytänkare i framkant, anta utmaningar för en klimatsmart livsstil, dela egna idéer och bilder samt interagera med de andra deltagarna. Anmäl dig gärna på GreenhackGBGs hemsida för att få tips, inbjudningar och inspiration till en mer miljövänlig vardag!

Här hittar du länkar till närmaste återvinningsstation, miljöstation och återvinningscentral, samt annan användbar information.

Information om att leva miljövänligt i Göteborg
Information om avfall och återvinning i Göteborgs Stad
Hitta återvinningscentral

Samhällsplanering

Kontaktperson i frågor kring samhällsplanering och medborgardialog
Bengt Nilsen, utvecklingsledare
Telefon: 031-366 80 02
E-post: bengt.nilsen@norrahisingen.goteborg.se

Folkhälsa

Folkhälsa är ett uttryck för befolkningens eller olika befolkningsgruppers hälsotillstånd. God folkhälsa är resultat av människors välmående och trivsel i bostadsområdet, på arbetet och fritiden. Faktorer som är viktiga för en god hälsa är till exempel ett nätverk av familj och vänner, förutsättningar att kunna välja goda levnadsvanor, meningsfull sysselsättning, en känsla av delaktighet och möjlighet att påverka sitt eget liv. God folkhälsa är ett mål och en utmaning för stadsdelen.

SDF Norra Hisingen arbetar aktivt med systematiskt hälsofrämjande och förebyggande arbete i stadsdelens olika verksamheter och tillsammans med andra aktörer. Folkhälsoarbetet bygger på kunskap om de faktorer som gör att människor behåller eller utvecklar sin goda hälsa samt vad som orsakar ohälsa.

SDF Norra Hisingens kontaktperson inom området är
Nina Wallgren, utvecklingsledare folkhälsa och mänskliga rättigheter.
Telefon: 031-366 94 12
E-post: nina.wallgren@norrahisingen.goteborg.se

Hälsans stig

Hälsans stig kan du gå in på var som helst utefter slingan. Den är gjord för dig som vill komma ut på en skön promenad och samtidigt få lite motion. Kilometerskyltar hjälper dig att hålla reda på hur långt du går. I Norra Hisingen finns en Hälsans stig på sex kilometer i Backa nära Backatorpsområdet. På Hälsans stig kan du också söka flera olika stigar.