Om stadsdelen - Norra Hisingen

Stadsdelsförvaltningen Norra Hisingen omfattar primärområdena Kärra, Tuve, Skälltorp, Backa, Brunnsbo, Skogome, Säve och Rödbo. I Norra Hisingen bor cirka 51 000 invånare. Här finns ett varierat bostadsutbud av småhus, hyresrätter och bostadsrätter, stadsmiljö och traditionell landsbygd. Det är nära till flera natur- och rekreationsområden samtidigt som det är bra förbindelser till Göteborgs centrum från de större bostadsområdena.

Ta reda på vilken stadsdelsförvaltning en gata eller en adress tillhör.

Norra Hisingen ska vara en stadsdel som präglas av jämlikhet, jämställdhet och att invånarna känner framtidstro. Det är en vision som politikerna i Norra Hisingen har. Jämlikt Norra Hisingen – socialt hållbar stadsdel kallas den lokala organisering som arbetar för denna vision.