Norra Hisingens stadsdelsförvaltning

Aktuellt

  • Förskola och grundskola är nu egna förvaltningar

    Publicerad 3 juli 2018

    Den 1 juli 2018 bildades två nya förvaltningar i Göteborgs Stad, en för förskolan och en för grundskolan. Tidigare har stadsdelarna haft ansvaret för förskolorna och grundskolorna i staden.

  • Byggstart för "Blå & gröna stråk och oaser" längs Kvillebäcken

    Publicerad 28 augusti 2017

    Denna veckan (vecka 35) börjar park- och naturförvaltningen att anlägga ett stråk med gröna oaser längs Kvillebäcken mellan Frihamnen och Hökälla naturområde. Förutom entréer till stråket kommer två oaser i form av ett utegym och en dansbana att anläggas.