Majorna-Linné stadsdelsnämnds uppdrag

Stadsdelsnämnden Majorna-Linné beslutar om frågor som rör individ- och familjeomsorg, kultur- och fritidsverksamhet samt social omsorg för funktionshindrade och äldre.

Nämnden ska medverka i samhällsplaneringen och tillsammans med andra myndigheter, organisationer, föreningar och enskilda verka för goda miljöer i stadsdelen.

Ledamöter

Stadsdelsnämnden består av elva ledamöter och elva ersättare som utses av kommunfullmäktige. Den politiska sammansättningen av stadsdelsnämnden motsvarar mandatfördelningen i kommunfullmäktige.

Politiker i stadsdelsnämnden Majorna-Linné

Sammanträden

Stadsdelsnämnden sammanträder en gång i månaden. Dessa möten är öppna för allmänheten.

Sammanträdestider för Majorna-Linne stadsdelsnämnd