Majorna-Linné stadsdelsnämnd

Politiker i nämnden

Här hittar du politikerna i Majorna-Linnés stadsdelsnämnd

Nämndens uppdrag

Stadsdelsnämnden Majorna-Linné beslutar om frågor som rör individ- och familjeomsorg, kultur- och fritidsverksamhet samt social omsorg för funktionshindrade och äldre.

Mötestider

Varje månad träffas stadsdelsnämndens politiker för att ta beslut som rör alla i Majorna-Linné. Höstens möten blir annorlunda då frågestunden är inställd och övriga mötet är stängt för allmänheten på grund av coronaviruset.

Stadsdelsnämndens utskott

Stadsdelsnämndens utskott består av åtta av nämndens politiker – fem ledamöter och tre ersättare. Utskottet tar beslut i vissa individärenden, framför allt i ärenden där tjänstemän enligt lagstiftningen inte får fatta beslut enligt delegation.

Handlingar och protokoll

Här kan du söka efter Majorna-Linnés stadsdelsnämnds handlingar och protokoll.

Budget och årsrapport

Politikerna i kommunfullmäktige och stadsdelsnämnden beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. Budgeten anger vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året liksom hur pengarna ska fördelas.

Överklaga beslut

Om du inte är nöjd med ett beslut som rör dig som individ, kan du överklaga. Du lämnar din överklagan till den nämnd eller förvaltning som fattat beslutet inom tre veckor från det att du fått det.

Frågestund - dialog med dina politiker

Varje månad träffas stadsdelsnämndens politiker för att ta beslut som rör alla i Majorna-Linné. Höstens möten blir annorlunda då frågestunden är inställd och övriga mötet är stängt för allmänheten på grund av coronaviruset.