Pensionärsrådet i Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Majorna-Linnés lokala pensionärsråd är till för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer, nämnden och förvaltningen.

Rådet har representanter från olika lokala pensionärsföreningar. De bevakar och startar diskussion kring viktiga frågor för äldre. Det kan vara till exempel service, kommunikationer, sjukvård, samhällsplanering och äldreomsorg. I nämndärenden som särskilt berör pensionärer informeras pensionärsrådet och kan lämna synpunkter innan beslut fattas.

Representanter från pensionärsorganisationerna

Ingela Ekholm, ordförande (PRO)
Telefon: 031-24 15 14
E-post: ingelae40@gmail.com

Margaretha Sahlin, ordinarie ledamot (SPF)
E-post: margarethasahlin32@gmail.com

Inger Eriksson, ordinarie ledamot (RPG)
Telefon: 031-12 79 59
E-post: inger.eriksson17@gmail.com

Gerd Lycke, ordinarie ledamot (SKPF)
Telefon: 031-12 72 73

Ann-Katrin Berg, ordinarie ledamot, (HBT-seniorer)
Telefon: 031- 711 53 54
E-post: annkatrinberg@live.se

Siv Rhodin, ordinarie ledamot (PRO)
Telefon: 031-42 57 99
E-post: sivrhodin@hotmail.com

Ersättare

Majvor Landestorp, ersättare (RPG)
Telefon: 070-828 38 28
E-post: mlandestorp@hotmail.com

Charlotte Kaurin, ersättare (SKPF)
E-post: charlotte@kaurin.se

Lars Jansson, ersättare (PRO)
Telefon: 031-775 73 12
E-post: larsprojanson@gmail.com

Ulla Johansson, ersättare (PRO)
Telefon: 031-42 39 62  
E-post: ullakabbe@gmail.com

Sonja Lidén Ericksson, ersättare (SPF)
E-post: sib.le35@gmail.com

Representanter från Majorna-Linnés stadsdelsnämnd

Ann-Christin Nilsson (L)
E-post: ann-christin.nilsson@politiker.goteborg.se

Ann-Britt Bodin (V)
E-post: ann-britt.bodin@politiker.goteborg.se

Susanne Sillberg Ligander (S)
E-post: susanne.ligander@politiker.goteborg.se

Lena Olinder (M)
E-post: lena.olinder@politiker.goteborg.se

Representanter från Majorna-Linnés stadsdelsförvaltning

Birgitta Thielen, sektorschef äldreomsorg samt hälso- och sjukvård
Telefon 031- 365 91 68
E-post: birgitta.thielen@majornalinne.goteborg.se

Johan Ohlsson, sekreterare
Telefon 031-365 98 67
E-post: johan.ohlsson@majornalinne.goteborg.se