Lämna synpunkter till Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker. Alla synpunkter, förslag och klagomål är välkomna!

Dina synpunkter är mycket värdefulla. Med hjälp av dem kan vi förbättra vår service. Du kan alltid prata med oss som jobbar i stadsdelsförvaltningen Majorna-Linné och lämna synpunkter, förslag och klagomål. Om din synpunkt rör en annan förvaltning eller myndighet ser vi till att den skickas vidare till rätt adress.

Dina synpunkter registreras som en allmän handling och kan läsas av andra medborgare.

Synpunkter via webben

Du kan lämna dina synpunkter via Synpunkter och kontakt på webbplatsen. Vi försöker svara på din synpunkt så snart som möjligt, men alltid inom två veckor.

Synpunkter och kontakt

Synpunkter via e-post

Du kan också skicka dina synpunkter med e-post till Majorna-Linné stadsdelsförvaltning.
E-post: majornalinne@majornalinne.goteborg.se

Anmäl fel på kommunens gator, torg och parker

Har du synpunkter på utemiljön eller vill anmäla trasig gatubelysning, skräp på gatan i parken eller på badplatsen eller att någon har klottrat? Vänd dig då till  trafikkontoret eller park- och naturförvaltningen.
Telefon: 031-365 00 00
E-post: goteborg@goteborg.se
Webb: Felanmälan till Kundtjänst