Göteborgsförslaget

Har du en idé till politikerna om hur vardagslivet i Göteborg kan bli bättre?

Lämna ditt förslag här