Påverka som invånare - Majorna-Linné

Lämna synpunkter

Hjälp oss att bli bättre genom att berätta vad du tycker. Alla synpunkter, förslag och klagomål är välkomna!

Göteborgsförslaget

Har du en idé till politikerna om hur vardagslivet i Göteborg kan bli bättre?

Pensionärsråd

Majorna-Linnés lokala pensionärsråd är till för samråd och ömsesidig information mellan pensionärsorganisationer, nämnden och förvaltningen.

Funktionshinderråd

Rådet är till för samråd och ömsesidig information mellan intresseorganisationerna inom funktionshinderområdet och Majorna-Linnés stadsdelsnämnd.

Ungdomsråd

Ungdomsrådet tar vara på ungas idéer och gör det enkelt att nå dem som bestämmer. Har du en fråga eller synpunkt så vill vi gärna höra!

Mötestider i Majorna-Linné stadsdelsnämnd

Varje månad träffas stadsdelsnämndens politiker för att ta beslut som rör alla i Majorna-Linné. Höstens möten blir annorlunda då frågestunden är inställd och övriga mötet är stängt för allmänheten på grund av coronaviruset.