Befolkning och geografi i Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Av de tio stadsdelarna i Göteborgs Stad är Majorna-Linné befolkningsmässigt den största med över 64 000 invånare. Stadsdelen består i sin tur av nio primärområden; Sanna, Kungsladugård, Majorna, Stigberget, Masthugget, Olivedal, Haga, Annedal och Änggården.

Som en del av centrala Göteborg har stadsdelen många arbetsplatser, bostäder och verksamheter. Här finns ungefär 35 000 hushåll varav 60 procent bor i hyresrätter.

Statistik

I Göteborgsbladet hittar du den senaste och mest efterfrågade statistiken som beskriver de olika områdena i Göteborg. Här presenteras bland annat uppgifter för stadens tio stadsdelar och 94 primärområden. Statistik Göteborg

Här kan du jämföra olika verksamheter inom Göteborgs Stad: Enkäter Göteborgs stad

Externa länkar

Statistiska centralbyrån (SCB) levererar statistik om i princip alla verksamhetsområden i samhället.

SKL - Sveriges kommuner och landsting statistik sorterad per ämne för alla landets kommuner och landsting.

BRÅ – Brottsförebyggande rådet presenterar statistik om brott sorterat per kommun eller stadsdel.

Folkhälsomyndigheten - folkhälsodata innehåller statistik om hälsan uppdelat stadsdelsvis