Om stadsdelen - Majorna-Linné

Vilken stadsdelsförvaltning tillhör gatan?

Ta reda på vilken stadsdelsförvaltning en gata eller en adress tillhör.

Befolkning och geografi

Av de tio stadsdelarna i Göteborgs Stad är Majorna-Linné befolkningsmässigt den största med över 64 000 invånare. Stadsdelen består i sin tur av nio primärområden; Sanna, Kungsladugård, Majorna, Stigberget, Masthugget, Olivedal, Haga, Annedal och Änggården.

Samhälle och miljö

Stadsdelsförvaltningen arbetar integrerat med områdena miljö, folkhälsa, samhällsplanering, trygghet, jämställdhet och mångfald för en hållbar utveckling.