Mötestider i Majorna-Linné stadsdelsnämnd

Varje månad träffas stadsdelsnämndens politiker för att ta beslut som rör alla i Majorna-Linné. Varje möte inleds med en frågestund då politikerna svarar på frågor och tar emot synpunkter och förslag. Kom och lämna synpunkter, ställ frågor eller bara lyssna!

Sammanträdesdatum 2020

torsdag 6 februari
torsdag 12 mars
torsdag 23 april
torsdag 28 maj
onsdag 17 juni
torsdag 27 augusti
torsdag 24 september
torsdag 22 oktober
torsdag 26 november
torsdag 17 december

Frågestund - dialog med dina politiker
Har du tankar, synpunkter eller frågor om kulturen, omsorgen eller någon annan del av stadsdelsförvaltningens verksamhet? Kom till frågestunden i samband med stadsdelsnämndens möte och prata med dina lokala politiker!

Plats: Första Långgatan 28 A, ingång via biblioteket

Tid: Nämndmötet inleds med en frågestund klockan 17, därefter fortsätter det öppna mötet. Då kan du lyssna på politikernas diskussioner och beslut.

Länkar

Handlingar och protokoll

Politiker i stadsdelsnämnden Majorna-Linné