Budget och årsrapport för Majorna-Linné stadsdelsnämnd

Politikerna i kommunfullmäktige och stadsdelsnämnden beslutar om den budget som styr stadsdelsförvaltningens arbete. Budgeten anger vilka mål som förvaltningen ska jobba med under året liksom hur pengarna ska fördelas.

Budget

En stor del av budgeten utgörs av kommunalskatt som fördelas av kommunfullmäktige med hänsyn till befolkningens storlek, åldersfördelning och sociala struktur.

Nämnden har även andra inkomster, bland annat från avgifter för äldreomsorg. De inkomster stadsdelsnämnden får från skatter och avgifter bildar den ekonomiska ramen. Det är nämndens uppgift att, utifrån medborgarnas behov, fördela pengarna mellan de verksamheter man har ansvar för.

Budget 2019 (bläddringsbar pdf)

Budget 2018

Budget 2017 (bläddringsbar pdf)

Årsrapport

Budgeten följs upp i årsrapporten. I den beskrivs bland annat hur det har gått ekonomiskt, men även hur förvaltningen har arbetat för att nå målen i budgeten och hur långt man har nått i det arbetet.

Årsrapport 2019

Årsrapport 2018