Ungdomsrådet i Majorna-Linné stadsdelsförvaltning

Ungdomsrådet tar vara på ungas idéer och gör det enkelt att nå dem som bestämmer. Har du en fråga eller synpunkt så vill vi gärna höra!

Stärka dialog och ta vara på idéer

Ungdomsrådet finns för att stärka och synliggöra dialog mellan unga, politiker och tjänstemän och ta vara på ungas idéer i samhällsutvecklingen. Målet är att rådet ska vara självständigt och driva sina egna frågor, med stöd av vuxna i nämnd och förvaltning.

Målgruppen är 11 – 26 år. Ungdomsrådets öppna möten äger rum på Majkens mötesplats. Vi bjuder på fika! Politiker från nämnden i Majorna-Linné och tjänstepersoner från fritid är med på mötena för att lyssna på er. Information om tid och plats kan du hitta i Göteborg Stads kalendarium.

Hör av dig om du vill komma!

Ungdomspotten i Majorna-Linné

Har du en idé om en aktivitet eller arrangemang som främjar unga i Majorna-Linné och behöver finansiering?
Vi har en ungdomspott, tveka inte och sök!

Ungdomspotten i Majorna-Linné för 2019 är 50 000 kr. Beslut tas av ungdomsrådet en gång i månaden. Du som söker får gärna bjuda in dig till ett möte med ungdomsrådet för att presentera din ansökan.

Du som söker

  • är upp till 26 år
  • behöver inte bo i Majorna-Linné
  • kan söka som privatperson eller grupp

Riktlinjer för att söka medel

  • riktar sig till unga i Majorna-Linné och gynnar många
  • all verksamhet är alkohol- och drogfri
  • ingen vinstdrivande verksamhet
  • material eller utrustning som köpts in lämnas tillbaka till ungdomspotten

Stöd/hjälp

Vi på fritid i Majorna-Linné hjälper till med ansökan, handledning och lokaler.
Ring, maila eller kom till oss.

Ansökan till ungdomspotten

Skicka din ansökan till: ungdomsradet@majornalinne.goteborg.se

Vill du vara med i Ungdomsrådet eller veta mer?

Följ oss på Facebook: www.facebook.com/ungdomsradetmajornalinne

eller kontakta oss på ungdomsradet@majornalinne.goteborg.se

Kontaktperson Ungdomsrådet

Simon Björck
E-post: simon.bjorck@majornalinne.goteborg.se
Tel: 031-365 98 46

Politiker i Ungdomsrådet

Zagros Hama (M)
E-post: zagros.hama@politiker.goteborg.se

Niklas Theodorsson (V)
E-post: niklas.theodorsson@politiker.goteborg.se

Isak Ekman (S)
E-post: isak.ekman@politiker.goteborg.se

Daniel Ginman (D)
E-post: daniel.ginman@politiker.goteborg.se